PL | EN

STREFA WEJŚCIA – STANOWISKO 1
RUROFON

Zadziwiające doświadczenie, w którym
na własnej skórze można się przekonać,
jaką prędkość ma dźwięk.

Użytkownik eksponatu przekonuje się, że fala
dźwiękowa biegnie w powietrzu ze skończoną
prędkością. Może tę prędkość ocenić, wyko-
rzystując ogromny, stumetrowej długości zwój
rury. Zwiedzający mówi do jednego z jego
końców, jednocześnie przykładając drugi koniec
zwoju do swego ucha, zauważając dzięki temu
opóźnienie pomiędzy momentem wypowiedze-
nia słowa a usłyszeniem tego dźwięku po poko-
naniu przezeń drogi przez rurę.

STANOWISKO 2:
KOMUNIKACJA
SATELITARNA

Jak porozmawiać z koleżanką lub kolegą
z Australii, nie ruszając się z miejsca?

Goście wystawy dowiadują się, jak wykorzystuje
się satelity telekomunikacyjne w łączności. Siedząc
w fotelach po dwóch stronach wielkiej makiety
kuli ziemskiej, zwiedzający mogą porozmawiać,
przekazując sobie sygnały za pomocą nadajników
i odbiorników. Nie mogąc się zobaczyć, wyko-
rzystują wiszący model satelity, na który kierują
swoje nadajniki. Eksponat dwuosobowy.

STANOWISKO 4: ABONENT
CZASOWO NIEDOSTĘPNY

Jak sprawić, by nasza komórka straciła zasięg?
Jak zagłuszyć radio?

Użytkownik bada, czy i jak można ekranować fale
elektromagnetyczne wykorzystywane w telefonii
komórkowej i radiowej; interpretując doświadcze-
nie, uzyskuje odpowiedzi. Do dyspozycji otrzymuje
metalowe pokrywki z różnymi otworami, telefon
komórkowy i przenośne radio

STANOWISKO 3:
NAJSŁYNNIEJSZY
KOD ŚWIATA

Poczuj się jak prawdziwy radiotelegrafista!

Posługując się oryginalnym kluczem telegra-
ficznym, osoba korzystająca z eksponatu
zapoznaje się z przekazywaniem wiadomości
przy użyciu alfabetu (kodu) Morse’a – sposo-
bem komunikacji stosowanym w pewnych
obszarach do dzisiaj.

STANOWISKO 5:
TRADYCYJNY TELEFON

Przed Wami dwa rozmontowane modele tradycyj-
nego telefonu i dzieląca Was ściana. Chcecie ze sobą
porozmawiać? Nie ma sprawy! Żeby stało się to możli-
we, trzeba zbudować swoje telefony, łącząc w całość
ich poszczególne elementy przewodami. Odwiedzający
wystawę zapoznają się z zasadami, na których oparte
jest działanie tradycyjnego (przewodowego) telefonu.
Eksponat dwuosobowy.

STANOWISKO 6:
WIZUALIZACJA GŁOSU

Jak wygląda Twój śmiech? A jak krzyk lub szept? Przekonaj
się koniecznie, a nawet zrób sobie selfie ze swoim głosem :)

Eksponat pozwala zaobserwować wykres przedstawiający
zmiany ciśnienia akustycznego w funkcji czasu. Wykres
powstaje dzięki zastosowaniu układu elektronicznego.
Zwiedzający mówi do mikrofonu, na ekranie obserwując
dynamiczny wykres obrazujący jego głos.

STANOWISKO 7:
ROZMOWA WIELORYBÓW

Jak usłyszeć to, czego nie słychać? Infradźwięków nie
słyszymy, ale możemy je poczuć, dotykając wibrującej
płytki lub kostki. Ultradźwięków też nie słyszymy, ale
możemy stwierdzić ich obecność, jeśli zbliżymy ucho
do specjalnego głośnika w kształcie trąbki i zaczniemy
lekko kręcić głową. Użytkownik zapoznaje się z infra-
dźwiękami i ultradźwiękami przy użyciu własnych
zmysłów. Infradźwięki może poczuć, dotykając wibru-
jącej płytki lub kostki. Eksponat pokazuje, jak niektóre
zwierzęta komunikują się i orientują w przestrzeni.

STANOWISKO 8:
ZWIERCIADŁA AKUSTYCZNE

Do Waszej dyspozycji oddajemy niezwykły przyrząd
do komunikowania się – dwa zwierciadła akustyczne
na wysokich masztach wraz z przewodami do mówienia
i słuchania. Chociaż są od siebie oddalone, dają Wam
możliwość porozmawiania nad głowami wszystkich o
becnych. Zwiedzający wykorzystuje akustyczny kanał
komunikacyjny zbudowany przy użyciu dwóch wklęsłych
zwierciadeł; w ten sposób przekonuje się o możliwo-
ściach, jakie dostarcza odpowiednie ukierunkowanie
fal dźwiękowych. Eksponat dwuosobowy.

STANOWISKO 9:
ŻYCIE NA PODSŁUCHU

A może sami chcielibyście dowiedzieć się, jak działa
podsłuch? Nic prostszego – przygotowaliśmy specjalne
stanowisko, przy którym poczujecie się jak pracownicy
służb specjalnych.

Zagadnienie podsłuchiwania dotyka kwestii społecznych,
etycznych i prawnych. Eksponat zwraca uwagę na możli-
wość zastosowania podsłuchu w rozmaitych celach. Skłania
do przemyślenia odpowiedzi na pytania o okoliczności,
w których stosowanie podsłuchu jest właściwe.

STANOWISKO 10:
PRĘDKOŚĆ INTERNETU

Zwiedzający ma okazję przekonać się, jaką drogę
pokonują przesyłane przez sieć Internet dane. Użytko-
wnik wysyła swój sygnał testowy i obserwuje na mapie
świata, przez jakie serwery i z jaką prędkością została
przesłana informacja.

STANOWISKO 11:
TAM – TAMY *

Wysłuchaj, a następnie na prawdziwym bębnie
sam wybij rytm i nadaj komunikat. Poczuj się
jak dawni mieszkańcy Afryki, Południowej Azji
i Oceanii! Interakcja polega na wysłuchaniu 3
nagranych rytmów-komunikatów, a następnie
samodzielnym powtórzeniu rytmu na wydrą-
żonym drewnianym bębnie (stworzonym na
podobieństwo bębna używanego w Nigerii).

*Eksponat do ustawienia przed wejściem
na wystawę, np. na zewnątrz budynku.

STANOWISKO 12: KOD FLAGOWY

Spróbuj odczytać komunikat, który został
zapisany kodem flagowym!

Użytkownik eksponatu zapoznaje się z istotą kodo-
wania na przykładzie kodu stosowanego do dziś
w żegludze morskiej. Odczytuje komunikat umie-
szczony za pomocą flag w przestrzeni wystawy,
nad głowami zwiedzających.

STANOWISKO 13: CAŁKOWITE
WEWNĘTRZNE ODBICIE

Zawsze zastanawiałeś się, czym jest i jak działa
światłowód? Za pomocą tego eksponatu będziesz
mógł zaobserwować, jak działa najpopularniejszy
współcześnie sposób transmisji danych.

Regulując kąt, pod jakim pada wiązka laserowego świa-
tła, zwiedzający zapoznaje się ze zjawiskiem całkowitego
wewnętrznego odbicia. Przekonuje się, że można wpro-
wadzić światło do przezroczystego pręta w taki sposób,
by nie go opuszczało, odbijając się wielokrotnie
wewnątrz od jego ścianek.

STANOWISKO 14:
ŚWIATŁOWÓD –
ODPORNOŚĆ NA ZAKŁÓCENIA

Czy wiesz, czym różnią się miedziane kable telefoniczne od
światłowodu? Na tym stanowisku będziesz mógł sam się
przekonać. Posłuchaj dwóch różnych rozmów i porównaj ich
jakość. Dodatkowo zobaczysz też, co kryje się we wnętrzu
prawdziwego światłowodu! Za pomocą eksponatu gość
wystawy nawiązuje łączność, przesyłając sygnał elektry-
czny miedzianym przewodem, a także przesyłając podobny
sygnał przy użyciu światłowodu. Bada, jak łatwo można
zakłócić przesyłane sygnały.

STANOWISKO 15: KOHERER

Widowiskowe doświadczenie dla każdego!

Użytkownik eksponatu zapoznaje się z prostym
detektorem fal elektromagnetycznych wykorzy-
stujących oddziaływanie fali z ziarnistym materia-
łem ferromagnetycznym. Takie detektory, nazywane
kohererami, były stosowane w początkach łączności
radiowej, na przełomie XIX i XX wieku.

STANOWISKO 16:
ROZCHODZENIE SIĘ DŹWIĘKU
W CIELE STAŁYM

Jak rozchodzą się dźwięki w ciele stałym?

Zwiedzający przekonuje się, jak dobrze rozchodzą się
dźwięki, czyli drgania, w ciele stałym. Do dyspozycji ma
kilkumetrowy pręt, na końcu którego umieszczony jest
elektromagnetyczny wzbudnik drgań akustycznych.
Po przyłożeniu bezpośrednio ucha (lub pośrednio łokcia
i ucha) do drugiego końca pręta może te dźwięki bardzo
wyraźnie usłyszeć. Dodatkowo użytkownik może wykonać
doświadczenie polegające na uderzaniu w pręt małym
młotkiem – wzbudzi to znacznie silniejsze drgania, które
będą zauważalnie głośniejsze, a ich zasięg słyszalności
w pręcie mógłby wynosić nawet kilka kilometrów.

STANOWISKO 17:
POCZTA BULLERBYN

Prześlij wiadomość tak, jak robili
to bohaterowie „Dzieci z Bullerbyn”!

Eksponat dla najmłodszych zwiedzających. Zaaranżo-
wany w formie dwóch domków, umożliwia przesłanie
wiadomości za pomocą pudełka zawieszonego na
sznurku. Eksponat nawiązuje do klasyki literatury
dziecięcej – „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren.