PL | EN

EMOCJONUJĄCA PRZYGODA
Z KOMUNIKOWANIEM SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ!

LUDZIE ZAWSZE MARZYLI, BY POROZUMIEWAĆ SIĘ
NA ODLEGŁOŚĆ. MY MAMY TO SZCZĘŚCIE, ŻE ŻYJEMY
W EPOCE, W KTÓREJ UDAŁO SIĘ TO MARZENIE SPEŁNIĆ.

CZY MOŻEMY PRZEZ CHWILĘ SŁYSZEĆ JAK WIELORYBY? 

JAK TO SIĘ DZIEJE, ŻE NASZE INFORMACJE PODRÓŻUJĄ 
SZYBCIEJ NIŻ W POWIEŚCIACH FANTASTYCZNO-NAUKOWYCH? 

JAK DZIAŁA TRADYCYJNY TELEFON, 
CZY MOŻNA ZOBACZYĆ WŁASNY GŁOS?